18%DSE考生壓力爆燈頂唔住 家長只以自己角度睇無同理心幫倒忙

朱永倫攝 【新增影片】文憑試主科明日正式開考。學友社調查發現,今年考生壓力平均分為7.12分偏高水平,較去年微升0.13分,當中更有18%人自評為「爆棚」10分。
逾半人認為壓力來自時間不足,有近六成人期望父母在考試期給予足夠空間。學友社提醒考生有壓力應與人分享尋求支援,籲考評局應避免安排主科在短時間內接連應考,家長亦要了解升學出路以免向子女施加額外負面壓力。 學友社今年1月向26間中學共1721名中六學生發出問卷了解考生壓力,以10分為滿分,同學自我評估壓力平均分為7.12分,較去年輕微上升0.13分,屬偏高水平;其中更有18%人自評為10分,較去年上升4個百分點,代表壓力大得不能承受。
壓力來源方面,中、英、數及通識4科主科明起8日內開考,中及英更一連4日進行,有51.5%人認為時間不足。有47.2%人擔心出路問題,39.7%人因自我期望產生壓力。有41.5%考生稱家長有給予壓力,當中29.9%人認為是負面壓力。考生家長李先生稱考試日會請假駕車送兒子到試場,備考時若不想說話不會勉強,但仍會拍肩膀鼓勵,「同佢講佢能力比自己估計要高,希望唔係畀負面壓力佢。
」黎太亦稱自己會不自覺對兒子碎碎念,「做阿媽都係咁樣,如果對佢造成困擾都想講對唔住。」調查指出,59.9%考生最想家長給予空間,46.3%人希望家長不要將他與其他人比較,39%人望得到有正面鼓勵。學友社學生輔導中心總幹事吳寶城表示,明白考評局製定考試時間表有不同考慮,但認為應從考生角度出發,「中英文中間應該隔返一日」。吳稱18%人自評壓力最高10分值得關注,認為近日學童自殺原因多,但學業一定是其中一環,籲考生有壓力要尋求支援,如與身邊人傾訴,或致電輔導熱線。
他稱今年致電學友社熱線同學有所下跌,相信是與求助模式改變有關,「多咗喺討論區搵人傾,但冇聲音語氣,可能會有反效果。」他又指家長壓力會令子女太緊張,過份強調文憑試重要性,「可能仲停留喺以前嘅觀念、以自己角度去睇、冇同理心去易地而處」,認為教育局在為學生做生涯規劃時亦要協助家長,助他們認識各種升學途徑。 本文來源:http://hk.
apple.nextmedia.com/realtime/news/20170402/56512599